تفاوت دستمال میکروفایبر با دستمال کتانی چیست ؟

نوع الیاف به کار رفته در دستمال کتانی از جنس کتان می‌باشد و باعث می‌شود در حین تمیز کاری کثیفی‌ها و مایعات فقط به سطح الیاف جذب شود.

در دستمال میکروفایبر بیز این مورد برعکس می‌باشد، یعنی تمام آلودگی و کثیفی‌ها به داخل الیاف دستمال نفوذ کرده و تا هنگام شست و شو از دستمال خارج نمی‌شود.

بهترین نوع دستمال میکروفایبر دستمالی است که نیاز به هیچگونه شوینده‌ای نداشته باشد. دستمال‌های جادویی موجود در سایت بیز عاری از هرگونه مواد شیمیایی بوده و فقط با استفاده از آب قوی‌ترین کثیفی‌ها را پاک می‌کند.